RSN Usui penning Inhoud cursussen Reiki Masters Reiki behandelaars

De Usui-penning.

De termen Reiki en Reiki Master zijn niet wettelijk beschermd. In de praktijk betekent dit, dat soms totaal verschillende activiteiten worden aangeboden onder de naam Reiki. Voor mensen die op zoek zijn naar een gewone Reiki cursus of Reiki behandeling geeft dat soms de nodige verwarring. De vraag is hoe een geïnteresseerde kan zien of wat aangeboden wordt, werkelijk Reiki is.
Het gebruik van de Usui-penning geeft wat dat betreft zekerheid. De Usui-penning is de afbeelding van een tekst in Japanse karakters waarvan de letterlijke vertaling is: ̏ Trouw aan de Bron van Reiki ̋. Dragers ervan voldoen aan de criteria van het oorspronkelijke Usui systeem van natuurlijk genezen.
In het jaar 2000 ontving Arie Luijerink de Usui-Hon, de oorspronkelijke stenen stempel van de afbeelding. Hij heeft deze doorgegeven aan de Reiki Stichting Nederland. Alleen geregistreerde bij de RSN mogen dit keurmerk gebruiken.
Om misbruik te voorkomen is de Usui-penning wettelijk geregistreerd als kwaliteitskeurmerk. De stichting gebruikt de afbeelding ook als haar logo en voor haar certificaten.
Reiki Masters en behandelaars die voldoen aan de criteria mogen het logo gebruiken. Dat recht van gebruik geldt telkens voor de duur van één jaar.